Nye skud

Godt Nytår
Der skyder en kvist af Isajs stub. Dette er taget fra Esajas bog i Bibelen og er en profeti om, at Jesus skulle fødes ind i et folk, hvor tingene så håbløse ud. Jesus kom for at frelse og bringe glæde til alle mennesker. På billedet er det vores blomsterbusk, som blev skåret ned i begyndelsen af december. Sidste år blev busken skåret ned på samme måde, og i løbet af 10 måneder var den blevet så stor, at fuglene havde bygget reder og busken skyggede for hele vinduet.
Nu er vi kommet tilbage efter 14 dages juleferie, og der er nye skud – det viser bare, at der kan være liv, selv om det ser håbløst ud.
Da, vi rejste på juleferie, rejste mine to kollegaer fra projektet Fikia Maisha til Mwanza igen for at følge op på vores seminar og for at have to dages undervisning for alle ungdomsledere i den lutherske kirke i Mwanza stift. Visebiskoppen havde arrangeret to undervisningsdage på det teologiske fakultet. De har haft nogle virkelige gode dage. Ungdomslederne var ivrige efter at lære og havde et dejligt gåpåmod. Der er en del grupper, som er kommet godt i gang.

I næste uge skal vi have Fikia Maisha åbningsmøde og seminar i Mbeya. Det er igen med sommerfugle i maven, at vi forbereder os. Præster og ledere i de forskellige kirker har sagt at de vil komme. Vi kommer med Guds Ord, og Gud har givet os et løfte om at hans ord vil bære frugt.
Esajas’ bog kapitel 55 vers 10 og 11:
For som regnen og sneen falder fra himlen og ikke vender tilbage dertil, men væder jorden, befrugter den og får den til at spire og giver udsæd til den, der vil så, og brød til den, der vil spise, sådan er mit ord, som udgår af min mund; det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærinde.”
Bent har travlt med møder og mange forskellige aftaler der skal på plads. Her er det medarbejdere fra vores bank, som er på besøg. De kom for at forklare om betalingskort og QR koder som vi skal til at bruge i Soma Biblia butikken her i Dar es Salaam. Det er en forsøgsordning i første omgang.

Bents stol har fået ”sko” på. Vi trænger snart til nye stole i vores mødelokale.

Denne dejlige balletdanser fik jeg i julegave. Den er kommet hel til Tanzania! (Den er lavet af et barnebarn)

I bogen Urokkeligt håb af Max Lucado skriver han om, at vi er skabt i Guds billede.” Hvorfor elsker Gud dig med en evig kærlighed? Det har intet at gøre med, hvad du udretter. Det har at gøre med, hvad du er, hvis du er. Du er hans. Du bærer på en del af ham. Der er noget af ham i dig. Han har skabt dig i sit billede. Han har skrevet sit navn på dit hjerte. Han har åndet livet ind i dig.

Andre regner dig måske for et håbløst tilfælde. Nogle kalder dig for en fiasko. Nogle afskriver dig som ubetydelig. Lyt ikke til dem!

Balletdanseren er skrøbelig, men den er lavet af ler og kærlighed. Det er vi også!!

Bag ved vores udekøkken
Passionsfrugten er på vej op til vores værelse på første salHvordan går det med passionsfrugter og planter? Planterne gror vildt, der er endnu ikke modne frugter.