Møder

Det kan lyde kedeligt, koster meget energi, og man bliver træt i hovedet. Møder er dog nødvendige og udviklende for arbejdet på forskellige planer. Noget meget vigtigt ved møder er, at de er involverende og styrker vores arbejdsfællesskab. September og oktober har også i år været en tid med mange møder.

Først det tilbagevendende månedlige ledelsesmøde for de fire øverste ledere i Soma Biblia (SB) dvs. Alex Mtui (økonomichef), Mathayo Massawe (salgschef), Philip Bach-Svendsen (forlagschef) og mig som direktør. Eftersom SB har vokseværk, så er vores møder også blevet mere omfattende over tid, og der går nu en hel dag med det. Efterfølgende har jeg så arbejdet med at færdiggøre referatet. Jeg håber snart, vi får ansat en assistent til mig, da referatskrivning er et af de områder, hvor vedkommende skal aflaste mig. Det andet hovedområde er HR. Vi afholder interviews i begyndelsen af november for mulige kandidater til assistentstillingen.

Hver mandag morgen har vi en times møde med medarbejderne her på hovedkontoret i Dar es Salaam (DSM), vi er 16 personer. Vi deler kort med hinanden ting fra ugen der gik samt planer for den kommende uge. Det er fællesskabsstyrkende, og vi får indblik i hinandens arbejde. Mathayo sender vigtige nyheder fra mødet rundt til SB-afdelingerne ude i landet.

Billede fra bestyrelsesmødet i sept. 2021.

Fire gange om året har vi SB-bestyrelsesmøde. Ét af møderne falder hvert år i september, og det er fysisk og foregår i DSM, hvor vi derfor får gæster fra Danmark, Kenya og Nordtanzania. Bestyrelsen består af to repræsentanter for Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og fire repræsentanter for Luthersk Mission (LM). I alt tre Skandinavere og tre Tanzaniere. Det er meget kompetente mennesker hver på deres felt og med stor erfaring både fagligt og kirkeligt. Det er en styrke og velsignelse for SB. SB’s øverste daglige ledelse sidder med ved møderne. Også her har jeg ansvaret for referatskrivningen.

Konferencen startede med en gudstjeneste. Her er vi på vej i fælles march til kirken i to rækker. Rækken var ca. 1 kilometer lang!

Cirka hvert tredje år afholder den evangelisk-lutherske kirke i Tanzania (ELCT) landskonference for alle præster. Jeg fik i år en invitation til at være med. Den lå fra 10. til 15. september og blev afholdt i hovedstaden Dodoma. 1620 præster deltog ud af de omkring 2000 i ELCT. Det var en glæde at være med. Jeg talte med flere jeg kendte på forhånd, men fik også mulighed for at tale med mange nye præster og kirkeledere. Mathayo tog med til Dodoma, hvor han hjalp folk fra vores lokale afdeling i byen med bogsalg under konferencen. Der blev handlet rigtig meget. ELCT har over 7 mio. medlemmer, og vi hjælper dem blandt andet med at få trykt og distribueret deres salmebog, som vi sælger ca. 72.000 af hvert år.

Esau Wihagile, én bekendte fra vores tid som missionærer i Ulanga.

To ælder pensionerede biskopper og en ung endnu ikke indsat biskop holdt bibeltimer og foredrag. Og jeg må bare sige, at det var en opmuntring at lytte til dem. Opbyggeligt, bibelsk, evangelisk og relevant undervisning dygtigt formidlet. Det var en fornøjelse. Ud over mig så jeg kun to andre hvide præster, begge tyske.

Et højdepunkt for mig var, da lederen af konferencen, biskoppen i DSM Alex Malasusa, pludselig bad mig om at komme op foran den store forsamling og kort fortælle om Soma Biblias vidt forgrenede arbejde. Det var en anerkendelse af det arbejde vi gør. Ddet gav mig anledning til at annoncere, at vi havde en gratis særudgave med af vores opbyggelsesblad for præster og evangelister til alle deltagere (svarer lidt til LM’s blad Budskabet). Indlagt i bladet var et løst papir, der kort forklarede, hvem vi er, og hvor og hvordan man kan komme i kontakt med os. Næste morgen stod så SB’s medarbejdere ved alle indgange til mødesalen og delte bladet ud.

Missionærflokken 2022

Det er et af højdepunkterne i missionærflokken, når vi kan mødes til missionærkonference. Det gjorde vi omkring 1. okt. Vi mødes med de kollegaer, som vi ellers ikke ser i dagligdagen, medmindre vi har en tur, som går til deres sted. Vi fik lov til at høre Guds ord prædiket af René Sølvsten Nissen og deltage i nadvergudstjeneste ved Bent. Vi fik også god tid til at drøfte arbejdet, og de praktiske ting som det involverer. Ud over det havde vi mulighed for at høre hvad hver enkelt missionær eller volontør laver, og hvilke glæder og udfordringer vi står med hver især. I år var vi her i Dar es Salaam, så det sparede os for rejsetid.

Traditionen tro havde vi en udflugt og den gik i år til Bagamoyo. Vi havde guide på som viste os rundt i byen og fortalte om de forskellige historiske bygninger. Vi besøgte også museet som ligger ved den katolske kirke.

Ved rundvisning i den tidligere tyske kommandørs bolig i Bagamoyo.

Bagamoyo er meget muslimsk præget, mange huse forfalder, der er ikke så meget renovering eller bevaring af gamle huse. I forbindelse med den store katolske kirke i byen er der et museum. Man mener at Doktor Livingstones balsamerede lig blev opbevaret i kirken inden det kom til Zanzibar og derfra videre hjem til England. Bagamoyo var opsamlingssted for slaver, som havde gået tværs gennem Afrika. De blev sendt videre til Zanzibar og herfra videre med skib ud i verden.

På udflugt til Bagamoyo dejligt med en pause ved stranden og en pizza snegl 😊

Efter konferencen var der i SB to dages møde mellem SB øverste daglige ledelse og alle afdelingslederne. Her kommer vi helt tæt på hverdagen i SB’s arbejde med glæder og udfordringer. Selvom vi havde et rekordår sidste år, så stiger salget stadigvæk, og der gøres en kæmpestort stykke arbejde både i afdelingerne og her på hovedkontoret for at det kan lykkes. Vores vision er ’Evangeliets ord til alle generationer i Tanzania’ og vores mange dygtige medarbejder er med til at få det til at ske. Takken går ikke mindst til Gud for hans nåde og trofasthed imod os. Der er bump på vejen, men sammen komme vi styrkede videre og lærer hele tiden nyt.

Fra venstre: Bent, Agrey (Mbeya), Philip, Wilson (DSM) Joseph (Dodoma), Olivary (Arusha), David (Mwanza) og Mathayo. Alex havde denne gang ikke mulighed for at deltage.

Alle de biler SB bruger (10-11 stykker) er ejet og administreret af LM. Vi er taknemmelige for det store arbejde der bliver lagt i dette af teamleder Jens Erik Agerbo. Derfor havde vi også ved mødet besøg af ham og fik forklaret vigtige ting vedr. bilerne.

Fra én af de gange hvor Jens Erik måtte kontaktes, måske batteri- eller starter problemer?

Imens vi var til missionærkonference, var min kollega Sabuni til Fikia Maisha opfølgningsmøde i et provsti i Moshi stift.

Desværre viste det sig, at præster og evangelister ikke havde været deres ansvar bevidst. I de andre 3 provstier var der blevet dannet grupper, og det havde fungeret med bibelstudie fra begyndelsen. I dette 4. provsti havde de bare delt bøgerne ud og ikke gjort mere. Da vicebiskoppen fik rapporten, som min kollega skrev, indkaldte han alle de berørte præster og evangelister og bad dem forklare sig. Det er bare så dejligt, at ledelsen tager deres ansvar for dette projekt alvorligt. Efterfølgende er der kommet gang i over 100 nye bibelstudie grupper.

I november og december er der 4 møder, hvor der skal undervises i brugen af Fikia Maisha. Desuden er der sendt breve til forskellige biskopper, og vi venter på at de reagerer og beder os om at komme til deres stift.

Oven på alle disse møder trængte vi til ferie, ikke mindst Bent. Vi var så heldige at få besøg af venner fra vores ungdom af. Det har stor værdi at få gode venner mens man er ung, og det fylder os med taknemlighed, at vi stadigvæk er venner efter ca. 50 år, og at vi lever i troen på Jesus vores Frelser. Ferien med dem vil vi skrive om næste gang.