Jeg ser på bjergene … Hvorfra kommer min hjælp?

Udsigten fra mit vindue på vej hjem fra Mbeya med fly. Det er stadigvæk fascinerende, at et metal hylster kan bære og flytte mig (og en del andre) fra et sted til et andet.
Gud er himlens og bjergenes skaber, han er min hjælper! (Salme 121 i Bibelen)

Gud har gjort store ting i Mbeya. Mine kollegaer og jeg blev syge, men ved Guds hjælp lykkedes det at finde styrken til at gennemføre.

Udsigten fra mit kontor på Soma Biblia

Bag ved muren og de rustne tagplader er naboens kostald. Det er godt at lugten ikke følger med bloggen. Min kollega og jeg er glade for, at der er aircondition på vores kontor.

Hytten bliver brugt til morgenandagt og til at holde pause og spise. Helt til højre er gæstehuset og trappen op til DLM’s kontor. Det er den anden ende af det hus Bent og jeg bor i.

Jeg er tilbage på kontoret efter en fantastisk uge med Fikia Maisha åbningsmøde og seminar for unge. Der kom 87 præster og biskopper til åbningsmødet. Vi bad dem om at tilkendegive hvor mange ungdomsledere, de ville sende til undervisningen ved seminaret. Det kom op på 300, og de kom alle!!

Mathayo, Sabuni og jeg havde en del udfordringer med seminaret. Sabuni blev syg på vej til Mbeya. Mathayo blev syg natten til søndag og jeg blev syg natten til mandag. Det var maven, det var galt med. Bagefter var det strøm vi manglede, og generatorerne virkede ikke. Det lykkedes dog til sidst.

Det var ikke, fordi vi havde masser af energi og overskud at alt gik fantastisk. Det er Gud, der har overskud og kraft, og han brugte os i sin tjeneste. Der var 24 unge, som overgav deres liv til Jesus i forlængelsen af morgenandagten, som jeg holdt.

Efter min morgenandagt bad Sabuni alle lægge hovedet på deres arme og lukke øjnene og lytte til en stille lovsang. Derefter bad han dem om at løfte hånden, hvis de ville lægge deres liv i hans hænder. Det var der 12 der gjorde. De blev bedt om at gå frem. En af de tilstedeværende præster bad for og med dem. Vi gentog dette én gang lidt senere, fordi der var nogen, der var kommet for sent til morgenandagten. Så var der 12 mere, der kom frem.

Det var en fantastisk oplevelse at se dem lægger deres liv i Guds hænder. Det giver bare så meget mening at være med til at lære unge at bruge dette bibelstudie materiale.

I marts skal vi igen til Mbeya og besøge de grupper, som er blevet dannet. Desuden har den lutherske kirke i Konde stift bedt os om at undervise på et seminar, som de afholder.

Marts bliver en meget travl måned. Vi skal undervise i Morogoro i begyndelsen af måneden. Senere skal vi til Iringa og holde åbningsmøde og seminar, og derefter videre til Mbeya på genbesøg.

Bogsalg ved gudstjeneste i Dar es Salaam. Mathayo taler med børnene om børnehæftet TWENDE.

Lidt fra mig, Bent. Jeg har haft en længere sygdomsperiode fra midt i januar til begyndelsen af februar. De fleste dage i den periode havde jeg kun kræfter til at gøre det allermest nødvendige arbejde på kontoret. Det medførte at vi måtte udsætte et tre dages ledelsesmøde, hvor meget af tiden skulle bruges til at planlægge Soma Biblias nye strategi samt budget for det kommende finansår.

Vi fik det afholdt en uge senere, selvom jeg stadig kørte lidt på pumperne. Nu hvor vi nærmer os Soma Biblias bestyrelsesmøde (den kommende weekend), kan jeg godt mærke, at vi mangler den uge for at nå at blive klar med det hele til tiden. Jeg er heldigvis rask igen og tilbage på normal styrke.

Efter en lang periode med sygdom, hvor jeg frustreredes over ikke at blive rask, så sætter jeg nu ekstra meget pris på at være frisk igen. Vi må ikke tage livet for givet. Hver dag er en gave.

Tanzania er ramt af en ny bølge af Corona, og det er primært den sydafrikanske udgave, som er mere aggressiv – dem, der dør, dør simpelthen hurtigere af denne type end af den anden.

Bed for landet og om beskyttelse for os og vores medarbejdere. Vi tager ligesom sidste år vores forholdsregler både privat og i Soma Biblia og gør hvad vi kan for at passe på os selv og hinanden.

Vores blomster busk gror godt. I baggrunden ses aircondition til vores stue.
Vores passionsfrugt plante er begyndt at bære frugt. De mangler kun at blive modne.

Hvad enten jeg kigger på passionsfrugter, naboens rustne net eller en stor flok unge, så er Gud nær med sin hjælp og styrke til de opgaver, som skal gøres. Gud er nær både til hverdag og fest.