Herren bevarer din fod

I sidste weekend var der opfølgning af Fikia Maisha arbejdet i Moshi stift. Det var en intens weekend. Vi mødtes med 12 forskellige grupper i 4 forskellige provstier. Ud over det medvirkede vi i et 3 timer langt radioprogram om Fikia Masha. Det var ungdomspræsten for hele stiftet, der havde tilrettelagt opfølgningen. Billedet ovenfor er fra en af grupperne (min kollega James Sabuni står bagerst).

I stiftet har de fået 18.000 bøger, og det betyder at der er ca. 1800 grupper. Den ledende biskop for den lutherske kirke i Tanzania, som hedder Frederick Shoo, er biskop over dette stift og går foran med et virkelig godt eksempel. Alle præster og evangelister er blevet undervist i hvordan bogen skal bruges. For at komme til Moshi skulle vi flyve fra Dar es Salaam til Kilimanjaro lufthavn.

I lufthavnen i Dar es Salaam mødte vi uventet biskop Frederick Shoo samt generalsekretæren for den lutherske kirke i Tanzania . Det vakte lidt opsigt, at min kollega og jeg snakkede og blev fotograferet sammen med denne biskop. Han er let genkendelig på grund af en pink præsteskjorte og et stort kors om halsen. Vi fik at vide, at vicebiskoppen i hans stift ville tage imod os, når vi ankom til kirkens hovedkontor. Vi var stiftets officielle gæster.

De 12 grupper, vi mødte, var ret forskellige, men fælles for dem er, at de går op i at læse Guds ord og forstå, det de læser. I nogen grupper var det lederen, der snakkede for meget. En af de ting, der skal læres, er at give plads til hinanden. Alle skal have mulighed for at læse højt og at deltage i samtalen.

I radiostudiet i Moshi lige inden det gik løs!

Det var et direkte program, og der var mulighed for at sende sms’er og ringe og stille spørgsmål. Der var rigtig god respons og relevante spørgsmål. En ung kvinde sendte en sms, hvor hun gav udtryk for at livet ikke var værd at leve. De 2 præster der medvirkede, fik heldigvis hendes mobil nummer og ville kontakte hende efter udsendelsen.

Teamet der var i Nairobi (Philip, Phares, Mathew og Bent), – her sammen med samarbejdspartnere fra Evangel Publishing House: Musyoki (helt til venstre) og Lucy (kvinden ved siden af Philip)

Bent har været i Nairobi for at besøge forskellige bogforlag og samarbejdspartnere. Han var afsted sammen med forlagsleder Philip Bach Svendsen og hans assistent Phares Kakulima og salgschef Mathew Massawe. Det var en spændende og udbytterig tur. Det var dog meget overraskende at erfare, at det er meget svært for kenyanere at få fat i bibler på engelsk, som er hovedsproget i Kenya.

Der var stor interesse for vores tosprogede bibel, som er en kombineret swahili-engelsk bibel. Turen blev også brugt til at undersøge, om det vil være muligt at sælge Soma Biblias bøger i Kenya. Det er virkelig spændende, om det kan blive muligt.

Lige nu er der desværre nogle bibeludgaver, der er udsolgt fra Bibelselskabet her i Tanzania. Det er der flere grunde til, som jeg ikke kan komme ind på her. Eftersom Soma Biblia kan sælge alle de bibler, de kan få fat i, så det er nedslående, at det går så langsomt med at få genoptrykt de udgaver, som er de mest populære.

Imens Bent var i Nairobi, traf jeg 2 skolopendre på ca. 10 cm. Den første var på badeværelset i stueetagen. Det lykkes mig at få den bedøvet ved at sprøjte fluegift på den, men jeg måtte have fat i en fluesmækker for at gøre det af med den. Den kom imod mig med løftet bagkrop.

Dagen efter var der igen én i køkkenet. Den løb ind under køleskabet. Jeg sprøjtede fluegift ind under, og den pilede ud. Det lykkedes mig at gøre det af med den også. Den blev smidt ud i blomsterbedet. Jeg låste hoveddøren, da jeg kom ind. Klokken var 8 om aftenen, og det var mørkt.

Derefter skulle jeg ud i bryggerset for at hente noget i fryseren. I det jeg gik ud smækkede netdøren, som er en jerngitterdør med en slå forneden. På en eller anden måde var slåen gået løs, så den gik ned i hullet, og jeg kunne ikke komme ind. Heldigvis er der en dør ud fra bryggerset. Jeg havde ingen sko på, og der var ikke meget lys. Først tænkte jeg, hvordan kommer jeg ind?? Jeg havde jo låst hoveddøren.

Heldigvis havde jeg min lille sorte taske over skulderen, hvor jeg normalt har min mobil i, men den var til opladning. Det viste sig at hoveddørsnøglen var i tasken. Jeg listede på bare tær om til hoveddøren og mødte heldigvis ingen skolopendre😊 Endelig var jeg kommet ind i stuen, og der på gulvet så jeg, at der kravlede et stort tusindben. Den var heldigvis ikke giftig, så jeg nøjedes med at feje den ud ad hoveddøren. Pyh, sikke en aften!

Jeg kom til at tænke på engang, hvor jeg næsten trådte på en meget giftig slange tilbage i 1988, da vi boede i Ifakara. Den gang blev jeg bevaret, og trådte ikke på slangen. Denne gang var det en skolopender, hvor jeg ikke er klar over, om giften er farlig for mennesker.

I Lukas evangeliet i Bibelen står der i kapitel 10 vers 19: Se jeg har givet jer magt til at træde på slanger og skorpioner og magt over hele fjendens styrke, og intet vil kunne skade jer.

Og i Salmernes bog kapitel 91 vers 11: for han vil give sine engle befaling om at beskytte dig på alle dine veje.

Trafik

Der er blevet meget mere trafik mellem Danmark og Tanzania. Der har været en del forskellige gæster, og der kommer flere. Det er dejligt, at vi er sluppet fri for restriktionerne. Det er også skønt at kunne fortælle om vores arbejde til gæsterne.

Palmesøndag prædikede Bent i vores sognekirke, og vi havde besøg af Luthersk Missions Efterskole fra Løgumkloster (LME), der medvirkede med en sang under gudstjenesten. Billedet er taget uden for kirken efter gudstjenesten. Dagen før blev de vist rundt i Soma Biblia, og fik fortalt om blandt andet Fikia Maisha projektet.

Her ses Fikia Maisha bøger til UKWATA (KFS-lignende) i en lagerhal. Vi var ude på CCT’s compound i Dar es Salaam for at se til bøgerne, og for at have et møde med ledelsen af UKWATA, der hører under CCT (en mellemkirkelig organisation for evangeliske kirke i Tanzania). Vi skulle lave en plan for, hvordan vi får undervist UKWATA-ledere fra de enkelte skoler.

Det blev aftalt, at vi skulle undervise lederne, når de var samlet på de meget populære påskelejre for elever fra secondary skolerne. Vores Fikia Maisha team havde fået mange invitationer til at medvirke på lejre. Vi havde 5 af vores medarbejdere med på påskelejre rundt i landet. Desuden skulle nogle af de præster, som vi har undervist på nogle af vores seminarer i kirkerne, undervise på andre påskelejre. Så i alt 10 påskelejre ud af 42 blev besøgt i forskellige dele af Tanzania.

Der mangler altså at blive undervist om Fikia Maisha i 32 af de 42 regioner, UKWATA er inddelt i bl.a. mangler vi at komme over I den vestlige part af Tanzania. Det bliver virkelig spændende at se, hvordan Gud vil lukke dørene op.

Til højre er det UKWATA’s leder, præsten David Kalinga
KFS-ledere på påskelejren i Dar es Salaam

I Moshi var der samlet 906 unge, og i løbet af lejren tog 316 imod Jesus som deres frelser.

I Tanga var der 670 unge, og 145 tog imod Jesus.

Jeg har endnu ikke det fulde overblik over, hvor mange ledere der er blevet undervist i de forskellige områder, men det er rigtig mange.

Vi skal have lagt en strategi for den videre undervisning sammen med ledelsen af UKWATA.

Soma Biblia har lige afsluttet regnskabsåret, det har været og er stadigvæk bøvlet, fordi vores gamle økonomi- og lagerstyrings program ikke har fungeret, som det skal. Med opstart af det nye regnskabsår 1. april bliver der også installeret en opgraderet udgave af Pastel, som programmet hedder.

Vores medarbejdere er meget tålmodige, men det er frustrerende, når der skal skrives kvitteringer i hånden, fordi tingene ikke er oppe at køre. Senere skal det hele så manuelt føres ind i programmet.

Vi havde i regnskabsåret 2021-22 en meget stor omsætning, Det betyder, at rigtig mange bibler, sangbøger og god kristen litteratur er kommet ud til utroligt mange mennesker i Tanzania – til både børn, unge og voksne. Vores vision lyder: Evangeliets ord til alle generationer i Tanzania!

Det har været meget varmt siden vi kom tilbage efter orlov i begyndelsen af februar, det tærer på kræfterne. I skrivende stund er det begyndt at regne, og det betyder at temperaturen er gået 5 grader ned. Men så er der selvfølgelig luftfugtigheden …

Her i påsken har vi færdiggjort 12 stykker til Bibelnøglen udgivet af Bibellæserringen i Danmark. Vi har arbejdet med Esajas’ bog kap. 1-9. Det har været meget spændende at fordybe sig i teksten. Det, jeg lige kommer til at tænke på nu, er de 4 forskellige navne/egenskaber Jesus har.” Underfuld Rådgiver”; ”Vældig Gud”; ”Evigheds Fader”; ”Freds Fyrste”. Det er navne, som man kan reflektere længe over.

Om aftenen eller på en fridag elsker jeg at lave håndarbejde. Bents fødselsdagsgave sidste år var et løfte om hjemmelavede stolaer til hans præstedragt. Det har taget ca. et år at lave dem, hvor der samtidig også har været tid til at strikke til børn og børnebørn. Nu er de 3 færdige. Jeg mangler den hvide. Stolaerne følger kirkeårets farver. Den lilla er den, Bent brugte Palmesøndag.                

Trafik i Tanzania er noget af en oplevelse. Normalt er jeg meget på mit kontor, men de sidste uger har jeg været igennem byen nogle gange i forbindelse med, at jeg fik fornyet min opholdstilladelse. En vej, der normalt ville være med et spor i hver sin retning, bliver i myldretiden nogle gange 4 sporet.

Landcruiser, tuktuk og måske en motorcykel i midten kører i et spor, og imod os kommer en bus og en motorcykel. Alle fletter sig ind imellem hinanden, og der var ingen sammenstød i denne omgang. Desuden er der cykler og fodgængere. Sågar træ-kærer fyldt med brædder eller alt muligt andet, som bliver skubbet af en mand, kan vi møde i trafikken.

På turen til Bagamoyo i Påsken var der store vandpytter, og en møbelforretning som kun var en presenning med jordgulv, havde store problemer med at holde sofaer og lænestole tørre. Køer og geder går og græsser i vejkanten. De er heldigvis bundet.

De store busser fra Arusha, som kører ind til Dar es Salaam via den vej, vi kørte på, lægger sig ud i modkørende vejbane og dytter og forventer at modkørende viger. Hvilket de også gør. Når vejen snævrer ind pga. af boder i begge sider og mindre busser, der holder ind for at sætte passagerer af og få andre ombord, skal man virkelig holde tungen lige i munden for at styre igennem.

Helt galt kan det gå, hvis der er vejarbejde. I Dar er der i flere retninger ud af byen lavet en busbane i midten af den almindelige vej. Det er til hurtigbusser. Det fungerer lidt som S-tog i Kbh. eller letbane i Aarhus. Det er med til at mindske antallet af biler og små busser i den almindelige trafik. Det fungerer rigtig godt, der hvor det er lavet færdigt.

Den forrige præsident satte rigtig meget arbejde i gang med infrastrukturen. Der er bygget mange nye broer og asfalteret mange veje, og en elektrificeret togbane fra Dar via Morogoro til Dodoma (hovedstaden) er godt på vej. Disse tiltag er medvirkende til, at vi kan kommer hurtigere frem og rundt i landet.

Bøger i lange baner

Mange søndage kører Soma Biblias medarbejdere ud til forskellige kirker for at sælge bøger efter gudstjenesten. Billedet her er taget af medarbejdere fra Dodoma.

Vi sælger mange børnebibler og udgiver et børnehæfte 4 gange om året, som hedder Twende.

Sidste søndag var Bent blevet spurgt om at prædike i den kirke vi kommer i, når vi er hjemme i Dar. Det var en stor glæde for ham at få lov til at forkynde evangeliet. Prædikenen blev taget godt imod ved begge gudstjenester, hvor der også var nadver.

Efter den første gudstjeneste havde jeg planlagt at gå hjem, men ikke langt fra kirken stoppede en bil, og det unge par spurgte, om jeg ville have et lift, da de alligevel kørte lige forbi Soma Biblia. De havde været vældig glade for gudstjenesten. Samtidig glædede de sig over de bøger, vi udgiver og sælger i Soma Biblia, som de sagde, der udgives mange bøger, som ikke er sund lære og ikke grundfæstet i Guds ord. Dejlige modne kristne. Hun var næsten færdig med lægestudiet, og han havde sit eget IT-firma. Jeg kunne være gået glip af denne opmuntring, hvis jeg havde sagt nej tak til liftet.

De nye Fikia Maisha bøger er nu kommet på plads i lageret

Vi har fået lov til at opbevare vores Fikia Maisha bøger i CCT’s lager hal, hvor de kunne læsses af med gaffeltruck (CCT = Cristian Council of Tanzania). Nu står der mere end 215.000 bøger og venter på, at vi får en plan for, hvordan vi kommer rundt til alle 7 UKWATA-regioner.

Vi har også fået nye Manga Masiha tegneseriehæfter (100.000 stk.), som vi deler ud på folkeskoler og i søndagsskoler. De fortæller om Jesus Kristus fra fødsel til død, opstandelse og himmelfart.

I dag torsdag kommer der 44.000 sangbøger til den luthersk kirke, så vores lagre er ved at være fyldt op.

Det går dog hurtigt med at sælge dem igen. Vi sælger hvert år 225.148 sangbøger af forskellig slags og 122.138 bibler (Tal fra 2020-2021).

Siden vi kom tilbage for en måned siden, har vi været til 2 store fester. ”Send off” for James Sabunis tilkommende Hannah d. 20-2, og James og Hannahs bryllup d. 26-2. James Sabuni arbejder for Soma Biblia, og er min nærmeste kollega. Festerne var lige så pyntede med glimmer og pailletter, som Tanzanierne elsker det.

Send-off er en fest, hvor der officielt gives tilladelse til at parret kan gifte sig. Brudgommen og hans familie har betalt brudepenge til brudens far, og han bekræfter at alt er betalt, og at nu kan brylluppet finde sted. Det er et levn fra gamle dage, men det indgår i festen med forskellige ritualer. Der bliver stadig betalt brudepris. Gommens familie giver en kuffert til bruden, så hun kan flytte fra sine forældre og hjem til brudgommen.

Ved denne send off var der en del traditioner som vi ikke kendte til. Hannahs forældre serverede bl.a. en ”ndafu” for Sabunis forældre. Ndafu er en helstegt ged, som bliver serveret for at ære mandens familie. En skik blandt Wachaga.

Helstegt ged pyntet med spejlæg og tomatskiver = Ndafu

Hannah står i midten med sine forældre ved sin højre side og sin søster ved venstre side.

Regntiden er på vej. Der er virkelig varmt og fugtigt, fordi der jævnligt kommer en byge. Det bliver dejligt, når det regner så meget, at det for alvor får sænket temperaturen. Heldigvis kan vi have aircondition kørende. På den måde kan temperaturen holdes på 25.

Vi er lige kommet hjem fra retræte sammen med vores missionærkollegaer i nærheden af Ngorongoro krateret. Der var det lidt køligere, og vi fik brug for lange bukser og trøjer. Det er dejligt at blive trukket lidt til side for at være sammen om Guds ord. Det var på en kaffe farm, som også er et hotel. Der var stille og roligt.

Godt nytår

Det nye år begynder typisk med mange ønsker om et godt nytår.

Mange kigger tilbage over året der er gået. Vi kigger tilbage over 2 år, der er gået siden vi rejste til Tanzania for at arbejde for Soma Biblia (SB). Vi er halvvejs i de fire år, vi har kontrakt med SB. Jeg er blevet langhåret, men det, jeg laver, er forhåbentlig ikke langhåret, men brugbart og forståeligt. 😊

Her er jeg sammen med Amini og Ezekiel Ngao, vores gode venner siden vi kom til Tanzania i 1983.

Til jer, som har fulgt os i kortere eller længere tid, vil vi sige tak for medleven og forbøn. Hvis du ikke plejer at bede, må jeg bare sige, at vi har erfaret, at det nytter at fortælle Gud om alt det som glæder og bekymrer i hverdagen, og han giver, det vi trænger til.

Lige nu er vi i Danmark på 8 ugers orlov midtvejs i vores ansættelse. Det er virkelig dejligt at have tid til at besøge børnene og deres familier. Ikke mindst at se det nyeste skud på stammen.

Inden, vi rejste til DK på juleferie, havde vi en dejlig afslutning med medarbejderne i Dar es Salaam. Tre af vores medarbejdere har haft konfirmation i december, to har haft barnedåb og en er blevet forlovet. Der sker mange ting i Soma Biblia familien.

Inden vi rejste, nåede jeg at få startet op med et nyt projekt møntet på Masaier. Jeg er i gang med at lave traktater til uddeling og små lydfiler til at sende via WhatsApp eller som podcasts. De er beregnet til at skulle deles ud i storbyerne og hvor ellers vi møder Masaier i bybilledet.

Fikia Maisha teamet er meget aktive, mens jeg er i DK. De har været i Moshi for at undervise ungdomsledere i hele stiftet. Det var biskoppen der havde inviteret os. Derefter tog de videre til Pemba, hvor der var UKWATA landsmøde (KFS-lignende i 8. kl – 3. g). Lederne skulle undervises i at bruge bogen. Nu skal ledelsen af UKWATA så planlægge, hvordan vi når rundt til alle regioner i hele landet.  

Det er en kæmpe opgave som ligger foran os. OG VIRKELIG SPÆNDENDE.

I den forgangne uge var teamet inviteret til Pare stift som har stiftskontor i Same (syd for Kilimanjaro). Der er tre provstier, hvor de holdt seminar 2 dage hvert sted. Biskoppen var med rundt. Det var en fantastisk opmuntring med denne opbakning. Det viser, at der virkelig er opbakning til undervisning af de unge, og syn for deres behov.

Bent slipper ikke for at arbejde mens vi er i DK, som direktør er det ikke nemt at være væk i 8 uger. En ting, der letter lidt på opgaven, er ansættelsen af Hidaya Usanga. Hun bliver ansvarlig for mange forhold vedr. personalet f.eks. ferie, videreuddannelse m.v. (HR).  Dvs. at hun overtager en del af Bents opgaver. Hidaya blev ansat d. 1. december, så hun er først ved at komme ind i opgaverne.

Mens vi er i Danmark, har vi sagt ja til at holde nogle møder, hvor vi fortæller om vort arbejde.

Tirsdag d. 18/1 kl. 19.00: Luthersk Mission (LM) i Aabenraa

Fredag d. 21/1 kl. 18.30: LM Bylderup Bov

Søndag d.23/1 kl. 10.30: Kirken ved Søerne, Silkeborg

Onsdag d. 26/1 kl. 19.30: LM i Nørresundby

Søndag d. 30/1 kl.10.00: Aalborg Frimenighed

Skulle du være interesseret i at være med, kan du se hvor de forskellige menigheder holder til på deres hjemmesider.

Nybrud og familiebesøg

Soma Biblias nye forretning i Dodoma er godt i gang efter en dejlig indvielse. Indvielsen lå i forlængelse af åbningsmødet for Fikia Maisha mødet d. 9. oktober. De fleste af præsterne m.fl., som deltog ved mødet, tog med til indvielsen af butikken, hvor der skulle klippes snor over. På billedet er de ved at sætte snoren op.

Når vi har åbningsmøde med Fikia Maisha, klipper vi også bånd over, og der bliver bedt for bøgerne og de unge, der skal læse dem. Bent kunne denne gang være med til at bede, fordi han var i Dodoma i forbindelse med indvielsen af butikken.

I Dodoma kom der ikke så mange deltagere til vores seminar, som vi havde håbet, men dem der kom, var meget motiverede. Det er spændende at følge, hvor mange grupper der bliver dannet.

Efter næsten 38 år var det specielt at se sprogskolen i Morogoro, hvor Bent og jeg lærte swahili i 1983. Bag ved bilen er bygningen, hvor vi havde 2 værelser, da vi gik på sprogskole. Alt lignede sig selv, men træerne er blevet meget større. På billedet herunder er det vores barnebarn Anna, som står ved foden af et træ, som allerede var stort, da vi var på sprogskolen. I baggrunden er der et megastort baobabtræ, som også var der dengang.

Det har været virkelig skønt med besøg fra DK af vores datter Johanne og vores barnebarn Anna. De fik lov til at opleve vores hverdag med masser af arbejde i Dar es Salaam, men også en safaritur, hvor vi så vilde dyr samt lidt ferie med badning i det indiske ocean. Det blev til masser af hygge og spil, og efter Annas mening meeeeget lange køreture 😊

Is skal der til, når det er varmt. I Bagamoyo, i nærheden af hotellet ved havet, var der et minimarked. Da vi kiggede i fryseren, blev vi noget overraskede. Fiskene var bare smidt ned i fryseren sammen med isene.

I denne uge er Soma Biblia, Luthersk Mission og menigheden i Wazo Hill i gang med et evangelisationsfremstød i et område syd for Dar es Salaam. Bent tog derned søndag morgen kl. 5 og var hjemme igen kl. 23. Det tager knap 4 timer at komme derned. Bent skulle prædike til gudstjenesten og også ved åbningsmødet. Ud over det var der forbøn for mennesker, der ville tage imod Jesus.

Desuden var Bent, sammen med en kvinde fra Wazo Hill og en lokal evangelist, med til at bede for en af dem, der havde taget imod Jesus som sin frelser, en kvinde som havde smerter i maven. Det viste sig at være en ond ånd. Hun følte sig helt let i sin krop efter at ånden var blevet drevet ud i Jesu navn. Folk fra menigheden i Wazo Hill og den lokale evangelist vil sørge for at tage sig af hende og give oplæring. I løbet af ugen bliver der vist film om Jesu liv, død og opstandelse.

Bent sagde, da han kom hjem, at det havde været dejligt at prædike, og at han havde kunnet blive ved længe, fordi der var stor åbenhed og folk sugede til sig. På billedet står Bent sammen med evangelisten efter gudstjenesten. Det var alle helgens søndag, og Bent prædikede om opstandelsen fra de døde og om gensynet med dem, der er døde i troen på Jesus.

Edens have?

I Edens have gik Eva og Adam rundt mellem dyrene. Vi var på fod safari med to rangers, hvor vi kom rigtig tæt på dyrene.  I Arusha Nationalpark er der et træ, hvor en af Soma Biblias biler kunne stå inden i. Jeg fangede en af vores medarbejdere i luften, da han hoppede ned fra bilen.

Træet er en slyngplante, som har slået masser af rødder og efter hånden, som det oprindelige træ er rådnet, opstod der et hul, hvor bilen kan køre igennem. Vores guide mente, at træet var 150 år gammelt.

En salt sø med flamingoer.

Giraffer er fantastiske dyr. I denne nationalpark er der ingen løver. Vi så en giraf, der lå ned og sov. Så vidt jeg ved er det meget sjældent, det sker. Når der ikke er løver, er de selvfølgelig mere trygge, og det kan være grunden. Vi gik igennem et fantastisk grønt område med små vandløb. Skoene nåede at blive våde, for der var ret sumpet nogen steder. Nationalparken ligger ved foden af Mount Meru.

Udover at se på dyr bød vores Medarbejderkonference på undervisning om at dele evangeliet med muslimer, det var rigtig spændende. Der var også et par gode bibeltimer. Alle Soma Biblia afdelinger fik mulighed for at fortælle om glæder og udfordringer i arbejdet.

Da forlagsafdelingen fik ordet, havde Fikia Maisha Teamet fået en hel time til at forklare om ungdomsprojektet. Det gav meget mening at forklare, hvad projektet går ud på til de øvrige medarbejdere, da det er dem, der får masser af spørgsmål ude i butikkerne.

Det var dejligt at møde de enkelte medarbejdere igen. De fleste af dem havde jeg mødt på mine ture med Fikia Maisha rundt i landet.

Et sådant medarbejderseminar kræver megen forberedelse af Bent og ledelsen i Soma Biblia.

Da vi kom tilbage til Dar es Salaam skulle Bent forberede bestyrelsesmødet for Soma Biblia med deltagere fra Danmark, Kenya og Tanzania. Det var første gang alle kunne være sammen fysisk, efter at vi blev ansat. Corona betød online møder.

I forlængelse af bestyrelsesmødet var Bent og jeg ansvarlige for planlægningen og ledelsen af Missionærkonferencen i Iringa for LM udsendte og svenske og norske associerede missionærer. Vi havde Kristian Andersen til at prædike over forskellige salmer fra Salmernes bog. Det var dejligt at være sammen med vores kollegaer og høre nyt og dele udfordringer og glæder i arbejdet.

Om søndagen var vi på udflugt til dette fantastiske naturreservat, Isimila Pillars og Stoneage i nærheden af Iringa.

Mens vi var på medarbejderseminar, kom vi også hen til et vandfald. Det er virkelig imponerende at se så meget vand komme strømmende med vældig fart dag ud og dag ind. Jeg kom til at tænke på, at Jesus er livets kilde, han siger, den som tror på mig, fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Det sagde han om den Ånd, som de, der troede på ham, skulle få (Johannes evangeliet kap. 7,37-38). Mon det er sådan, Jesus har tænkt, det skulle være?

En bred vifte af musik, hudfarver og tøjstil

Desværre blev vores tur med Fikia Maisha projektet til Ulanga-Kilombero udsat, fordi det blev vurderet at risikoen for at sprede smitte af Corona var for stor. Vi håber, at det kan lade sig gøre i november. Heldigvis kunne Sabuni og jeg komme til Masumbo (som ligger ikke så langt fra Iringa) for at holde seminar i 2 dage. På lejren var de gang med at afholde en slags mini bibelskole. Deltagerne var der i 3 uger og kom fra mange forskellige steder i Tanzania. Vi havde et rigtig godt seminar, og har fået gode tilbagemeldinger.

Kaffe frugter

Hver morgen og aften gik Sabuni og jeg fra lejren og op til Jette og Lyle Hall, hvor vi var indkvarteret. Vi gik langs med floden og gennem en kaffe plantage. Om morgenen var det en meget flot tur og nogen steder næsten eventyragtigt.

Fikia Maisha bøgerne, som vi har vendte på siden maj, ser nu ud til at skulle komme til Dar es Salaam i slutningen af august. Det vil sige, at de grupper, som har ventet på bøger, endelig kan få dem, samt at vi har bøger til seminaret i Dodoma i begyndelsen af oktober.

 Billedet er taget ved et stort UKWATA møde i Arusha.

Vi har fået en aftale i stand med UKWATA (hvilket svarer til KFS i Danmark – Kristeligt Forbund for Studerende) om at undervise de præster, lærere og ledere der har ansvaret for arbejdet, om hvordan de bruger bogen. Det er planen, at vi skal begynde på det i 2022. Det kræver, at vi kan få trykt 220.000 bøger.

Det er et helt vildt perspektiv. Tænk at vi kan få lov til at bringe evangeliet ud til alle UKWATA-elever fra 8. klasse til 3. g i hele Tanzania. Og dette er en udløber/en frugt af dette års Fikia Maisha projekt støttet af LMU (Luthersk Missions Unge) i Danmark.

Sidste søndag var Bent igen blevet inviteret til at prædike i Mwenge lutherske kirke (ligger meget tæt på, hvor vi bor). Sidste gang han var der, var han med til at døbe 12 masai mænd og to af deres børn. Præsten, som står i forgrunden på billedet, er nu i fuld gang med at oplære dem i troen på Jesus.

Billedet er fra 1. gang vi var i Mwenge til gudstjeneste.

Det blev en gudstjeneste med utrolig mange indslag. Der var 6 kor. Børnekor, kvindekor, ungdomskor, herrekor, masaikor og et gæstekor som bl.a. sang Händel (født 1687). Det var så bredt et spektrum, så jeg kom til at tænke på den lovsang der skal lyde i himlen på alle mulige sprog og i alle mulige stilarter. Det var vildt.

Ud over Bent, som skulle prædike, blev gudstjenesten ledt af sognepræsten, en masai evangelist og en anden evangelist, som i øvrigt er albino. Alle i kirken havde deres søndagstøj på. Gæstekoret havde lange blå kjoler og mændene hvide skjorter og røde slips. Masaierne havde deres typiske stof svøbt omkring sig.

I kirken fløj duer og spurve frem og tilbage. Når der var et øjebliks stilhed, kunne man høre duerne kure. Under gudstjeneste nr. 2 var der en due, der sked ned af Bents præstedragt. Det fik straks præsten til at starten en indsamling til at få tættet hullerne, så fuglene ikke kan flyve ind. Hele situationen skabte en del moro i kirken 😊

I år fik jeg lov til at fejre min fødselsdag i Iringa. Det var rigtig hyggeligt. Hvordan tallene skal vende, jaaa …

Vi var sammen med en del af LM’s missionærer i landet og et nyt bestyrelsesmedlem i Soma Biblia, Torben Dysager. Vi var samlet til indvielsen af det nye center i Iringa: ’Luthersk Retræte og Missions Center’, som ligger der, hvor den danske kostskole for missionærbørn lå. De gamle bygninger er blevet bygget om, og der er bygget en ny afdeling med værelser.

Resten af fødselsdagskagen tog vi med til Dar, og fandt ud af at Torben Dysager har fødselsdag dagen efter mig. Billedet er taget på vores overdækkede veranda.

Tirsdag sendte vi Josef og Mathayo afsted til Dodoma, Tanzanias hovedstad, hvor vi arbejder ihærdigt på at åbne en ny forretning d. 1. september. Det bliver virkelig spændende at følge.

Friweekend ved havet og arbejdsuge ved søen

En sandbanke deler lagunen fra det indiske ocean, som ligger til højre.

I sidste weekend tog Bent og jeg til Bomani Beach Bungalow Hotel for at slappe af og bade. Hotellet er ret nedslidt og bærer præg af, at det er Corona tider i turistbranchen, men der var roligt, og vi var de eneste gæster det meste af tiden.

Højvande

Lavvande

Vi fik os en overraskelse, da vi svømmede ud i dette dejlige vand ved højvande. Der var ingen bølger, og det gik strygende med at svømme ud ad, men da jeg vendte om og ville svømme tilbage, kom jeg ikke ud af stedet og måtte virkelig bruge kræfter for at komme så langt ind, at jeg kunne bunde. Med fødderne på bunden kunne jeg straks mærke, hvor meget strøm, der var.

Bent var svømmet mere end dobbelt så langt ud som jeg. Da han opdagede problemet og prøvede at svømme tilbage, måtte han i stedet svømme lige til land, selvom det var længere nede af kysten. Han kunne ganske enkelt ikke svømme imod strømmen. Vi fik noget motion! 😊

Når det er højvande, er de forskellige sandbanker dækket. Lørdag sejlede vi over til en sandstrand med det fineste sand (som Dueodde sand). Vi badede ved tangen og tog et kig ud over det indiske ocean, men stranden på havsiden havde mange sten.

2 nye biler.

Efter at have ventet i mere end et år på 2 nye biler står de endelig her på grunden. Den lange ventetid skyldes, at Danish Lutheran Mission skulle have godkendt nye vedtægter for at blive anerkendt som en religiøs organisation og dermed få skatte/told fritagelse. Dermed slap vi for at betale told af bilerne, men godkendelsen kom i sidste øjeblik og havde kostet meget arbejde i flere måneder for vores Teamleder Jens Erik Agerbo og hans medhjælper Six samt en advokat, der var sat på sagen.

Forhåbentlig bliver det også lettere at få opholdstilladelse og arbejdstilladelser til missionærer og volontører frem over, så vi kan få lov til at gøre det, vi er kommet for. Noget tyder på at det, med den nye regering i Tanzania, går den vej.

Viktoria søen set fra Mwanza

I begyndelsen af juli var Bent i Mwanza for at lave optælling og status på Soma Biblias afdeling her. Hotellet, han boede på, havde denne fantastiske udsigt. Han kom helt uanmeldt, så de var meget overraskede over at se ham. Ud over optælling havde han medarbejdersamtaler, og det blev også til nogle besøg hos nogle af medarbejderne. Alt i alt nogle travle og gode dage.

Medarbejderne foran butikken i Mwanza

Lige en selfie med medarbejderne.

I august skal vi have Fikia Maisha seminar i Ulanga Kilombero stift. Det der udfordrer lige nu, er at vores nye bøger endnu ikke er kommet. Vi håber og beder om at de må komme i havn til tiden.

Forskelle

Dette billede er taget ca. kl.23 ud af bilruden på vej til Hvalpsund.

Vi har nydt de lange lyse aftner og de flotte solnedgange.  I Danmark kan man beundre alle de fantastiske farvenuancer i flere timer, mens de skifter fra guld, orange, pink, rød og lilla. I Tanzania er det kun en halv time, vi kan nyde en solnedgang.

Vi har haft 3 dejlige uger på ferie i DK. De første 5 dage var vi i karantæne indtil vi fik en negativ PCR-test. Ellers har vi været sammen med familie og været til en virkelig dejlig konfirmation. Lidt tid er også blevet brugt på indkøb.

Ting, der er anderledes i DK, er, at man hele tiden skal huske at få taget en test for at blive klippet, gå på cafe m.m. I Tanzania skal vi kun testes, når vi flyver ind eller ud af landet ellers ikke.

 Vi gik nogle dejlige ture på Louns halvø. Der er fantastisk natur med bakker, skov med gamle egetræer og strand. Traveture er en af de ting, vi savner, når vi er i Tanzania. I Dar es Salaam er der for mange biler og mennesker til traveture. Stilheden i området ved Hvalpsund er også godt for sjælen. Den finder vi ikke i en by med 6.5 millioner mennesker.

Forår i DK

Et kig op i trætoppene med de lysegrønne egeblade.

Det blev Bent, som fik lov til at konfirmere vores barnebarn, da præsten, der skulle have gjort det, var syg.

At Danmark var åbnet mere op, og det var muligt at holde fest, var virkelig dejligt. Efter mange regnvejrsdage var det strålende sol og en skøn forårsdag på selve dagen. Den unge mand blev kørt fra frimenigheden bag på en motorcykel.

Det var fantastisk at være sammen med familien. Da, vi rejste ud, havde vi regnet med at få besøg af familien her i TZ, men det blev forpurret af Corona restriktioner. Heldigvis er det muligt at snakke sammen på Messenger. Nogle af børnebørnene synes, at det er helt naturligt at snakke sammen på den måde, og vi får jævnligt tilbudt kage og is m.m. gennem skærmen 😊.

Mens vi var i DK, fik vi mulighed for at besøge en af de forlæggere, som står for at trykke mange af vores bøger i Kina. Han gav os bl.a. et eksemplar af en af vores nye udgivelser, der er på vej i containerskib fra Kina. Det er en engelsk-swahili bibel. Vi udgiver den i samarbejde med Biblica, som har rettighederne. På grund af vort partnerskab med Biblica har vi fået vores logo bag på Bibelen. Det er første gang Soma Biblia er medudgiver af en Bibel. Det tog næsten 8 måneder for Bent at få forhandlet aftalen på plads, og derefter brugte vores forlagsleder Philip nogle måneder på det redaktionelle og opsætning. Vi er glade og stolte over resultatet.

Esajas’ bog kapitel 57 og vers 14 og 15. Teksten er sat op så det står over for hinanden. Swahili fylder mere end engelsk. Derfor er swahili-spalten lidt bredere.

Byg vej, byg vej og ban den,

fjern hindringer fra mit folks vej!

 For dette siger den højt ophøjede,

som troner for evigt, og hvis navn er Hellig:

Jeg bor i det høje og hellige

og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet,

for at oplive den nedbøjede ånd

og oplive det knuste hjerte.

Få dage efter, at vi var tilbage i Tanzania, var Bent inviteret med til et UKWATA (KFS-lignende kristen studenterarbejde) landsmøde. Der var omkring 2000 deltagere fra hele landet. Præster og ledere fra de forskellige regioner, som har ansvar for UKWATA, var også til stede. Bent skulle fortælle om Soma Biblias arbejde.

Mine to kollegaer, som er med i Fikia Maisha teamet, var også inviteret med for at præsentere projektet med Fikia Maisha bøgerne, og de seminarer vi holder for skellige steder i landet. Fikia Maisha blev taget MEGET godt imod, og de ville vide hvornår vi kommer ud på deres skole med bøgerne. Der er en åben port – ikke bare en dør – for at undervise teenagere og unge. Projektet, som LMU sponsorerer, involverer ikke UKWATA, men vi må se, om vi kan finde andre midler.

Vi har bestilt flere Fikia Maisha bøger hos Biblica, og der er 10.000 på vej. Hvis vi skal have bøger til UKWATA, skal vi have fundet nye sponsorer og lavet en aftale med Biblica omkring det. Det vil komme til at dreje sig om titusindvis af bøger.

En storm i et glas vand

Efter at have fulgt orkanen Jobo’s fremfærd må vi sige, at det virkelig blev til en storm i et glas vand. Orkanen blev fuldstændig opløst, da den kom til Dar es Salaam. Vi fik ingen regn eller blæst.

En af vores medarbejdere i Soma Biblia blev gift søndag, og vi var til bryllup, det var lige præcis den weekend, hvor Jobo blev opløst. Mange mennesker har bedt om at den måtte blive opløst både pga. af brylluppet, og pga. af alle de mennesker der ville blive berørt af en orkan. Mange små huse og forretninger har tagplader som tag, men mange gange er de ikke sat ordentlig fast, det ville betyde, at der ville sejle masser tagplader rundt i luften under en orkan med tragiske følger.

Det var store flyttedag for vores palmer. Den ene står stadigvæk foran huset, den anden er kommet om i Hanne og Jens Eriks have. De stod simpelthen for tæt på huset. Det er en uge siden vi flyttede dem, og de ser ud til at klare flytningen fint. Vi er midt i regntiden, så de får masser af vand

De æggeformede gul/grønne er passionsfrugter, de helt runde og grønne er appelsiner.

Den gule frugt til højre er en papaya.

Den første juice lavet af vores passionsfrugter er allerede drukket. Det smagte rigtig godt.

Bent har været en tur i Arusha hvor ledelsen for Soma Biblia var samlet for at lave strategi, det var hårdt, men Kimaro er en dygtig facilitator, når det gælder at lave strategi. Han er en af medlemmerne i Soma Biblias bestyrelse.

I ugen der lige er gået, tog vi imod en container med småskrifter til uddeling. Containerne kommer som regel første, når det er blevet mørkt. De bliver læsset på en lastbil nede i havnen og skal så køres ud til Soma Biblia. Det tager lang tid at komme igennem byen.

Der er mange ting der kan bekymre og optage vores tanker. Det kan til tider blive som en storm. Efter en tid opdager vi, at det kun blev til en storm i et glas vand.

I Salme 62 i Bibelen står der: ” Kun hos Gud finder min sjæl ro, fra ham kommer min frelse. Kun han er min klippe og min frelse, min borg, så jeg ikke vakler.” Gud er der midt i det som vi oplever som en storm og gør det til bølger i glas vand.

I næste uge skal Bent til Dodoma for første gang. Her er der flere, som vi i Soma Biblia samarbejder med, der har hovedkontor, så det er vigtigt at møde dem og få en god snak. Det er bl.a. Bibelselskabet, CCT (fællesorganet for kirker og kirkelige organisationer i Tanzania) og Bibelkirkens bogforlag. Endvidere skal vi have godkendt vores ændrede vedtægter hos indenrigsministeriet. Endelig skal vi undersøge, om der er et godt sted at oprette en Soma Biblia butik i Dodoma. Dodoma er jo Tanzanias hovedstad, og den er i en rivende udvikling.

Næste weekend skal jeg, Vivi, tilbringe i Mbeya. James Sabuni og jeg skal følge op på de grupper, der er blevet dannet efter vores oplæring i at bruge Fikia Maisha bogen.

Det, der fylder meget lige nu, er, om Fikia Maisha bøgerne snart kommer. Der er grupper både i Mwanza, Mbeya og Iringa der mangler bøger for at komme i gang med bibelstudie. De er bestilt, og er blevet trykt i Kina. De skulle snart blive afsendt.