Hvem er vi?

Vi hedder Vivi og Bent Jørgensen og er 61 og 62 år.
Vi har været gift i snart 40 år, og har en dejlig familie på fem børn, fem svigerbørn og 9 børnebørn.
Vi har boet i Aalborg de sidste 13 år, og er nu blevet udsendt til Dar es Salaam, Tanzania. Vi er vendt tilbage til det, vi kalder vores andet hjemland. Vi boede i landet i 14 år fra 1983 – 1997, udsendt som missionærer af Luthersk Mission (LM). Derfor kender vi sprog, kultur og klima og føler os hjemme.

Vivi
Jeg har de seneste år arbejdet som lærer på Tange Kristne Friskole ved Bjerringbro.
Jeg er uddannet lærer, men har derudover haft arbejde som pædagog, personlig hjælper, radio studievært og bibelskolelærer. I Tanzania-tiden var jeg meget aktiv i kirkens kvindearbejde.
Jeg blev en del af et kristent fællesskab da jeg var 12 år. Juniorklubben i Aabenraa blev begyndelsen til at lære Jesus at kende. Derigennem blev kaldet til at bringe bibelens budskab om fred og frelse til andre folkeslag en påtrængende del af mit liv. For at få afklaring tog jeg ét år på LM’s bibel-højskole. Det resulterede senere i arbejdet som missionær i Tanzania sammen med Bent.
Tiden i Danmark har givet os flere erfaringer, og vi er blevet 22 år ældre. Hvorfor rejser vi så til Tanzania igen?
Vi gør det, fordi Gud har overbevist os om, at vi skal. Han har kaldet os.

Bent
Jeg har de seneste 13 år arbejdet som præst i Aalborg Frimenighed.
Jeg blev færdig som missionsteolog fra LM’s missionsskole i 1980. Siden har jeg været ansat i LM i forskellige opgaver både før og efter tiden som missionær i Tanzania. Ud over præsteopgaven har jeg arbejdet som prædikant, indvandrerkonsulent, pionermissionær, afdelingsmissionær, redaktør og skribent på en bibellæseplan/kalender på swahili.
Jeg har skrevet to bøger, én på swahili (prædikenlære) og én på dansk (’Fri os fra det onde’). Desuden har jeg været med til at oversætte bøger til swahili.
Min baggrund er en tryg opvækst på en gård ved Lemvig. Mine forældre var trofaste i kirken og i Indre Mission. Vores hjem var præget af kærlighed til Jesus og kærlighed til mennesker. De var også med til at støtte international mission.
Jeg har altid troet på Gud. Alligevel må jeg sige, at troen først blev rigtig personlig for mig, da jeg blev tilknyttet Kristeligt Forbund for Studerendes (KFS) arbejde i gymnasietiden. Jeg fik kald til at blive præst og valgte som forberedelse til teologistudiet at gå ét år på LM’s bibel-højskole.

 

Opgaven
Vi er ansat af Luthersk Mission som missionærer for en 4-årig periode. Vores arbejdsplads er Soma Biblia, Bent som administrerende direktør og Vivi som redaktør i forlagsarbejdet. Norsk Luthersk Misjonssamband er medejere af Soma Biblia.
Soma Biblia betyder Læs Bibelen. Det er et litteraturmissionsselskab, som har til formål at producere og distribuere bibler, sangbøger og anden kristen litteratur til kirken i Tanzania. Der er 40 ansatte medarbejdere spredt ud over hele landet. 35 af dem er tanzaniere, to er volontører og 3 er missionærer.
Soma Biblia støtter også kirkens arbejde med at række evangeliet til folkegrupper og områder i Tanzania, som ikke kender Jesus. I den forbindelse støttes også diakonalt arbejde.
Vi bor og arbejder på hovedkontoret i Dar es Salaam. Det er Tanzanias største by med 6,3 mill. indbyggere og landets økonomiske kraftcenter. To andre familier bor nabo til os på compounden, det er Hanne og Jens Erik og Rose og Six.
Vi håber, du vil følge med i vores arbejde og hverdag i Tanzania.