Hårdt arbejde

I august måned fik vi en 40 fods container med sangbøger. Ved tømningen af containeren havde vi fået hjælp af nogle havnearbejdere. En af dem kunne bære 6 kasser på en gang på hovedet. Hver kasse vejer 12 kg!

Et arbejde kan være hårdt på mange måder.

Mellem d. 25. juli og 31. august har Bent været afsted i 19 dage, hvor han har haft møder, kursus, Bibelundervisning, lageroptælling m.m. Det har været udbytterige dage, og han har fået en del nye kontakter. Han er blevet interviewet om SB’s arbejde i en direkte udsendelse til en kristen Tv-station, som sender landsdækkende.

Der blev også lige tid til kage på min fødselsdag sammen med kollegaer her i Dar.

Bent var i Ifakara sammen med Sabuni til præsteseminar i den lutherske kirke i Ulanga Kilombero stift. Bent havde bibelundervisning specielt målrettet præsterne og deres situation. Sabuni underviste i brugen af Fikia Maisha bogen for at give dem et værktøj til at nå de unge og gøre dem engagerede i kirken. Både Bents og Sabunis undervisning blev meget godt modtaget og gav anledning til gode spørgsmål og flere gode indlæg fra præsterne. Der var stor åbenhed og en villighed til at dele både det gode og det svære med hinanden. Det foregik i domkirken i Milola, hvor kirkens hovedkontor også ligger. Alle stiftets præster og teologistuderende var til stede på nær én dvs. omkring 45, og de gav udtryk for, at de var glade de tre dages seminar.

De fik alle Fikia Maisha bøger med hjem til det antal evangelister, de har i deres respektive sogne. De er så meningen, at de skal undervise evangelisterne i dette program for unge, for det er dem, der kommer til at hjælpe og støtte de unge med at danne grupper og læse bogen og drøfte dens temaer. Nogle steder er de kommet godt i gang.

Fikia Maisha til unge i den lutherske kirke i Dar es Salaam: Fænger ilden? Vi har prøvet at puste til gløderne. Endnu er de ikke rigtig kommet i gang. Bent og min kollega Sabuni har sammen med Mathayo (også fra Fikia Maisha teamet) været til møde med biskoppen, og han gav udtryk for, at han synes, det ser ud til at været et rigtig godt program, ja, lige det, de har manglet. Han mener, at det skal de i gang med at bruge, og det kan kun gå for langsomt.

Der har været 60-års jubilæum for den evangelisk lutherske kirke i Tanzania (ELCT) i Arusha. Tanzanias præsident Mama Samia var æresgæsten. Der var TV transmission på en kristen tv-kanal, som bliver set i store dele af Tanzania. Bent var inviteret med til jubilæet og ligeledes til den efterfølgende generalforsamling, hvor der skulle vælges ny ledende biskop for ELCT.

Det blev biskoppen i Dar es Salaam, der blev valgt (jævnfør billedet). Det er en stor mundfuld at lede den lutherske kirke i så stort et land. Alex Malasusa, som han hedder, har før været den ledende biskop i 8 år fra 2007-2015.

Vi er ved at gøre en ny Soma Biblia butik klar i nærheden af Dar es Salaams centrale busterminal. Det er her, at langdistance busser fra hele landet ender, og folk skifter til de mindre busser, der kører ind til byen. Der er et kolossalt mylder af mennesker i dette område. Det er et område, der har oplevet en enorm vækst, imens vi har boet i byen. Efter at busterminalen blev åbnet har flere banker åbnet filialer i dette område, og der er blevet bygget mange butikker og huse. I det hele taget er Dar es Salaam en by der vokser med stor hast.

Vores bogbutik kommer til at ligge nede for enden. I skrivende stund mangler vi at de sidste hylder bliver sat op og at der bliver gjort rent, så kan vi for alvor flytte ind.

Her for nylig blev jeg ringet op af en kvinde, som jeg havde undervist på et Fikia Maisha kursus for 3 år siden. Hun havde været sendt til Kenya som missionær. Der brugte hun sin Fikia Maisha bog og lavede grupper, som hun ledte. Da hun rejste tilbage til Dar, efterlod hun sin bog hos dem. Hun ville høre, om hun kunne få en ny

bog, så hun kunne starte nye grupper op i hendes nærområde her i Dar. Når hun har fået samlet navne på interesserede, kommer hun og hente bøger, så alle i gruppen kan have en. Det var en dejlig opmuntring på en ganske almindelig dag på kontoret.

Hvem skal overtage Bents opgaver i SB, når vi rejser hjem til december. Det er stadigvæk et stort bedeemne. Det kan ikke undgås, at det fylder i vores tanker. Vores kollegaer her spekulerer også og beder. Bent og jeg beder om at der må komme en afløser, men kollegaerne beder om, at vi bliver 😊. Det er godt, at Gud har en plan. Bestyrelsen for Soma Biblia er på overarbejde for at finde den rette, og der er forlydender om, at de nærmer sig en løsning.

I August måned har der været afholdt tre Al Massira kurser – to i Dar es Salaam og ét i Tabora. Det er et kursus, der er specielt målrettet på at give undervisning om den kristne tro og det bibelske budskab for mennesker med muslimsk baggrund, men andre kan også få meget ud af det. På kurserne bliver ledere undervist, hvorefter de så skal samle mennesker fra deres lokale område, som skal mødes én gang om ugen. Her ser de sammen de 13 undervisnings videoer, som giver den grundlæggende undervisning. Efter hvert videoafsnit er der spørgsmåls ark, som sætter samtalen i gang og lederen skal forsøge at få alle deltagere på banen.

Phares står forrest til venstre

Det er et fantastisk godt og grundigt gennemarbejdet materiale, og mange kursusdeltager udtrykker stor taknemmelighed for at få del i dette redskab. Flere af deltagerne fra kurserne i november sidste år har været hele materialet igennem mere en én gang med forskellige grupper af interesserede. Det er Enok Sørensen og Else Wiwe, ansat i Luthersk Mission i Danmark, der har været de ansvarlige for at introducere og undervise i dette redskab i Tanzania. Nu er der dannet en Al Massira komité i Tanzania og ledende undervisere er blevet trænet ved disse kurser, og de er snart klar til at tage over. Formanden for komitéen er præst Phares Kakulima, der er assisterende leder for Soma Biblias forlag. Han arrangerede og ledede kurserne denne gang og gjorde det rigtig godt.

Bent tog elevatoren op i højhuset overfor hvor vi bor og tog et billede af udsigten til det indiske ocean.

Huset med det røde tag som er i midten af billedet, er der hvor vi bor.

Jesus ved hvor vi bor og hvad vi trænger til hver dag.