Godt nytår

Det nye år begynder typisk med mange ønsker om et godt nytår.

Mange kigger tilbage over året der er gået. Vi kigger tilbage over 2 år, der er gået siden vi rejste til Tanzania for at arbejde for Soma Biblia (SB). Vi er halvvejs i de fire år, vi har kontrakt med SB. Jeg er blevet langhåret, men det, jeg laver, er forhåbentlig ikke langhåret, men brugbart og forståeligt. 😊

Her er jeg sammen med Amini og Ezekiel Ngao, vores gode venner siden vi kom til Tanzania i 1983.

Til jer, som har fulgt os i kortere eller længere tid, vil vi sige tak for medleven og forbøn. Hvis du ikke plejer at bede, må jeg bare sige, at vi har erfaret, at det nytter at fortælle Gud om alt det som glæder og bekymrer i hverdagen, og han giver, det vi trænger til.

Lige nu er vi i Danmark på 8 ugers orlov midtvejs i vores ansættelse. Det er virkelig dejligt at have tid til at besøge børnene og deres familier. Ikke mindst at se det nyeste skud på stammen.

Inden, vi rejste til DK på juleferie, havde vi en dejlig afslutning med medarbejderne i Dar es Salaam. Tre af vores medarbejdere har haft konfirmation i december, to har haft barnedåb og en er blevet forlovet. Der sker mange ting i Soma Biblia familien.

Inden vi rejste, nåede jeg at få startet op med et nyt projekt møntet på Masaier. Jeg er i gang med at lave traktater til uddeling og små lydfiler til at sende via WhatsApp eller som podcasts. De er beregnet til at skulle deles ud i storbyerne og hvor ellers vi møder Masaier i bybilledet.

Fikia Maisha teamet er meget aktive, mens jeg er i DK. De har været i Moshi for at undervise ungdomsledere i hele stiftet. Det var biskoppen der havde inviteret os. Derefter tog de videre til Pemba, hvor der var UKWATA landsmøde (KFS-lignende i 8. kl – 3. g). Lederne skulle undervises i at bruge bogen. Nu skal ledelsen af UKWATA så planlægge, hvordan vi når rundt til alle regioner i hele landet.  

Det er en kæmpe opgave som ligger foran os. OG VIRKELIG SPÆNDENDE.

I den forgangne uge var teamet inviteret til Pare stift som har stiftskontor i Same (syd for Kilimanjaro). Der er tre provstier, hvor de holdt seminar 2 dage hvert sted. Biskoppen var med rundt. Det var en fantastisk opmuntring med denne opbakning. Det viser, at der virkelig er opbakning til undervisning af de unge, og syn for deres behov.

Bent slipper ikke for at arbejde mens vi er i DK, som direktør er det ikke nemt at være væk i 8 uger. En ting, der letter lidt på opgaven, er ansættelsen af Hidaya Usanga. Hun bliver ansvarlig for mange forhold vedr. personalet f.eks. ferie, videreuddannelse m.v. (HR).  Dvs. at hun overtager en del af Bents opgaver. Hidaya blev ansat d. 1. december, så hun er først ved at komme ind i opgaverne.

Mens vi er i Danmark, har vi sagt ja til at holde nogle møder, hvor vi fortæller om vort arbejde.

Tirsdag d. 18/1 kl. 19.00: Luthersk Mission (LM) i Aabenraa

Fredag d. 21/1 kl. 18.30: LM Bylderup Bov

Søndag d.23/1 kl. 10.30: Kirken ved Søerne, Silkeborg

Onsdag d. 26/1 kl. 19.30: LM i Nørresundby

Søndag d. 30/1 kl.10.00: Aalborg Frimenighed

Skulle du være interesseret i at være med, kan du se hvor de forskellige menigheder holder til på deres hjemmesider.